Interpolated Strings

    Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. Ara değerli dizeler olarak adlandırılır. İlk karakteri "$" olarak başlar ve süslü parantezler içerisinde değişken isimleri tanımlanır. Böylelikle içerik içerisinden direk olarak değişken değerinin atanması sağlanır. Okunabilirliği artırdığı gibi, hata yapma oranını da düşürür.

örneğin; Console.WriteLine($"İsim= {isim}, Saat= {saat:hh}");

String.Format() için alternatif bir kullanım şeklidir.

Interpolated Strings Kullanımı


Kod Çıktısı

Ahmet ER 2018 yılı itibariyle 25 yaşındadır.

Dene