Interpolated Strings

    Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. Ara değerli dizeler olarak adlandırılır. İlk karakteri "$" olarak başlar ve süslü parantezler içerisinde değişken isimleri tanımlanır. Böylelikle içerik içerisinden direk olarak değişken değerinin atanması sağlanır.

Interpolated Strings Kullanımı


Kod Çıktısı

Ahmet ER 2018 yılı itibariyle 25 yaşındadır.

Dene