Into

Into deyimi, koleksiyonda bulunan verileri geçici bir tanımlayıcı ile birleştirir. 

Into Kullanımı

into ile dizi vb. koleksiyonlarda bulunan veriler yeni bir listeye eklenerek kullanıma hazır hale getirilir.  alfabets dizisinde büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Büyük harflerin ayrılıp newAlphabets isimli başka bir diziye aktarılması örneği aşağıdaki gibidir. char.IsUpper(alfabet) kod parçası ile dizide bulunan tüm elemanların sadece büyük harf olanlarını getirecek şekilde filtrelemeyi sağlamıştır.


Kod Çıktısı

B E

Dene