Is

    Is anahtar sözcüğü bir nesnenin başka bir nesne türüne dönüştürmenin uyumluluğunu kontrol eder ve boolean türünde geriye değer döner. Dönüştürme uyumlu ise true, değilse false olarak geriye döner.  int, double, char, bool gibi referans türlerinin uyumluluğunu da kontrol edebilir.

    Çalışma zamanında nesnelerin uyumluluğu kontrol edilmesine olanak sağlar ve oluşabilecek özel durumların önüne geçilmesi için faydalanılır.


Is Kullanımı

Is anahtar sözcüğü bir nesnenin başka bir nesneye dönüşümünü kontrol eder. Geriye dönüş tipi boolean'dır. Örnekte olduğu int türünün diğer referans türlerine dönüştürülmesi durumları boolean olarak geriye dönmektedir.

 


Kod Çıktısı

true false ----------- True False True False False True True

Dene