Iteration Statements

        Yineleme deyimleri döngü oluşturulmasını sağlar. Verilecek olan koşulun sağlanmasına kadar çalışmasını sürdürür. Tamamlanacak olan döngüler bir boolean değere göre belirlenebilir. Verilen koşul sağlandığında döngünün tamamlanması sağlanır.