Jump Statements

        Program çalışma zamanında belirlenecek olan koşullar neticesinde kodun bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar. Kodun bir noktadan başka bir noktaya atlaması break, continue, goto, return ve throw deyimleri ile sağlanır.