Select

select yan tümcesi sorgu ifadelerinde üretilecek olan değerlerin türünü belirler. join vb. ilişkisel yapılarda da diğer veri kaynaklarında ki verilere de erişim sağlar. Sonuç olarak select yan tümcesi, mevcut veri yapısıs dışına çıktığı taktirde yeni bir veri türü olarak sonuç döndürür.

Select Kullanımı

    select anahtar sözcüğü dizi vb koleksiyonlardaki parametrelerdeki veriler üzerinde işlem yapabilme özelliğine sahiptir.  numbers dizisinde bulunan değerlerin 2 ile çarpılarak ekrana yazılma örneği aşağıdaki gibidir. Görüldüğü üzere dizi elemanlarının tümü 2 ile çarpılmıştır. select anahtar sözcüğü ile belirlenen her türlü işlem işlenen dizinin tüm elemanları için uygulanır.Kod Çıktısı

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Dene