Let

Sorgu ifadelerinde kullanılmak üzere, alt sorgu olarak kullanılır. let yan tümcesi ile sorgu içerisinde yeni bir dizi oluşturulur ve kullanılır hale getirilebilir. let ile oluşturulan veri türü sorgulanabilir bir türü var ise where yan tümcesinde koşul ifadesi olarak kullanılabilir.

Let Kullanımı

    let yan tümleci sorgu içerisinde alt sorgu oluşturlmasını sağlar. let deyimi ile tüm kategori isimlerini küçük harfe dönüştürerek newproduct parametre alanına aktardık. Oluşan newproduct parametresindeki koleksiyonda ise tekrardan where koşulunu kullanıldı. Ortaya çıkan yeni dizi çıktısı aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

adze adze buenza

Dene