Var

var deyimi ile tanımlanan değişkenin türü belirlenmemiş olur. Tanımlanacak olan değişkenlerin türlerinin belli olmadığı zamanlarda kullanılır.

var deyimi ile tanımlanan değişken ve herhangi bir türde tanımlanan değişken işlevsel olarak aynı özelliklere sahip olur. var deyimine tanımlanmasının yapıldığı yerde değer atanması gerekir. Değişken atanan değer türüne dönüşür.

var deyimi kullanıldığı zaman yeni bir sınıf vb. tür oluşumunu ortadan kaldırır.