Main Metodu

    Console uygulamasında "main" metodu ana metotdur. Program derlendiğinde bu metodun ilk satırından çalışmaya başlar ve programın başlayıp biteceği bölümdür. Statik olmalıdır. Sınıf düzeyinde bir yöntemdir. Sınıfın herhangi bir örneği olmadan çalışabilir. Static özelliği kaldırılırsa derleme zamanı hatası verir.

    Main metodu static olduğundan geçersiz kılınamaz. Sanal olamaz ve soyutlanamaz. Aşırı yüklenebilir. Uygulama içerisinde sadece bir tane Main metodu tanımlı olabilir. Tanımlı olan Main metodu uygulamanın yürütülmesinin başlangıç noktası olur.

 • static : Uygulamanın nesne örnekleri olmadan çalışmasını sağlar.
 • public : Erişim belirleyicidir ve uygulamanın herhangi bir yerden çalıştırılmasını sağlar.
 • void : Geriye herhangi bir nesne döndürmez.
 • Main : Uygulamanın çalıştığı alanının adıdır.
 • String []args : Komut satırı argümanlarını içeri almak için kullanılır.
 • Main Kullanımı

      C# uygulamalarında ana yöntem giriş noktasıdır. Uygulamanın başladığı ilk yöntemdir.


  Kod Çıktısı

  Hello World

  Dene
  Main Method Return Type

      Main method geri dönüş tipi int türü olarak verilebilir. Geriye dönen tam sayı değeri uygulamanın çıkış değeri olur. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


  Kod Çıktısı

  "Main Method

  Dene
  Main metodu (Argümansız)

      Main metodu argümansız olarak ta kullanılabilinir. Geliştiricinin vereceği bir karardır. Komut satırı argümanlarına ihtiyaç duyulduğunda belirtilmesi gerekir.


  Kod Çıktısı

  Hello World!

  Dene
  Main metodu (Erişim Düzenleyicileri)

      "Main()" metodu erişim belirleyicileri tanımlanabilir. Public, private,protected,internal vb. erişim belirleyicileri yöntemleri kullanılabilinir. 


  Kod Çıktısı

  Hello World!

  Dene
  Main method parametre kullanımı

      Main metodu args parametresi ile değerler alabilir. Bu alınan değerler komut satırı argümanı olarak adlandırılır. Uygulama çalışma zamanında bağımsız değişkenler alır ve çalışmasına devam eder.

      "MainMethod.exe parametre" şeklinde kullanılır ve gönderilecek olan parametrelere göre uygulama çalışır.

  Dene