Main Metodu

    Console uygulamasında "main" ana metotdur. Program derlendiğinde bu metodun ilk satırından çalışmaya başlar ve programın başlayıp biteceği bölümdür.

Main method parametre kullanımı

    Main metodu args parametresi ile değerler alabilir. Bu alınan değerler komut satırı argümanı olarak adlandırılır. Uygulama çalışma zamanında bağımsız değişkenler alır ve çalışmasına devam eder.

    "MainMethod.exe parametre" şeklinde kullanılır ve gönderilecek olan parametrelere göre uygulama çalışır.

Dene