Main Metodu

    Console uygulamasında "main" ana metotdur. Program derlendiğinde bu metodun ilk satırından çalışmaya başlar ve programın başlayıp biteceği bölümdür.

Main metodu (Argümansız)

    Main metodu argümansız olarak ta kullanılabilinir. Geliştiricinin vereceği bir karardır. Komut satırı argümanlarına ihtiyaç duyulduğunda belirtilmesi gerekir.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene