Method Parameters

        Yöntem parametreleri ile işlem yapılan değişken değerlerine bazı özellikler uygulanır. Bir den fazla değerin taşınması, değerin atanma zorunluluğu yada değerin değiştirilmesinin önlenmesi gibi özellikler uygulanır.