Namespace

Namespace'ler .Net Framework sınıf kütüphaneleri belirtir. Bu kütüphanelerin bazıları programlama dilinin, bazıları ise geliştiricilerin kütüphanelerdir. İsim uzayı kavramı ile kullanılır.

Sınıflar tanımlandıkları namespace'ler içerisinde görünürlüğe sahiptirler. Genel amacı aynı özellik, sınıf ve fonksiyonları bir çatı altında toplar. 

C# Namespace Özelliği

  Namespace'ler aynı özellikte bulunan sınıf ve fonksiyonları bir çatı altında toplar.

Dene