Namespace Keywords

        İsim alanları Kütüphane içerisindeki isim alanlarını bir diğerinden ayrı tutmak için tasarlanmıştır. Böylelikle isim alanları birbiriyle çakışmaz. Program içerisinde değişken isimleri gibi adlandırılmış olan tüm nesnelerin tutulduğu alandır.