Namespace Using

using C# programlama dilinde sınıfların adlarını düzenlemek ve ad alanlarını bildirmek için kullanılır. 

using ile tanımlanan kütüphaneler ilgili class içerisinde kütüphanenin fonksiyon ve özelliklerine herhangi bir tanımlama yapmadan erişilmesini sağlar.

using deyimi ile başvurulan ad alanları özel isim olarak tanımlanması sağlanabilir. Ve bu özel ad ile tanımlanan framework ün tüm özelliklerine erişim sağlanabilir.

C# Namespace Using Özelliği

using class'larda kullanılacak olan kütüphanelerin tanımlanmasını sağlar. using ile tanımlanan kütüphanelere erişim sağlanır. WriteLine deyimine erişebilmek için "using System;" tanımlanması yapıldı.


Kod Çıktısı

Merhaba

Dene