Namespace Using

using C# programlama dilinde sınıfların adlarını düzenlemek ve ad alanlarını bildirmek için kullanılır. 

C# Namespace Using Özelliği

using class'larda kullanılacak olan kütüphanelerin tanımlanmasını sağlar. using ile tanımlanan kütüphanelere erişim sağlanır. WriteLine deyimine erişebilmek için "using System;" tanımlanması yapıldı.


Kod Çıktısı

Merhaba

Dene