Namespace

Namespace'ler .Net Framework sınıf kütüphaneleri belirtir. Bu kütüphanelerin bazıları programlama dilinin, bazıları ise geliştiricilerin kütüphanelerdir. İsim uzayı kavramı ile kullanılır.

C# Namespace Özelliği

  Namespace'ler aynı özellikte bulunan sınıf ve fonksiyonları bir çatı altında toplar.

Dene