New Constraint

New Constraint öğesi genel bir sınıf türünün yeni örneğinin oluşturulması için kullanılır. Herhangi bir parametre alamaz. new() anahtar sözcüğü tanımlamalarda en son satırda belirtilmelidir.

New Constraint Kullanımı

    Generic class'lar bir arayüz kısıtlamasıdır. T yapısının bulunduğu bir class'ta kısıtlamaya sahibiz.    Tanımlanan nesne türüne göre işlem yapılabilir. Oluşturulan generic class null olmayan her türlü nesne ile uygulanabilir. Oluşturulan Generic Class tekrar tekrar kullanılabilir. new() anahtar sözcüğü generic class'lar da en son belirtilmelidir.


Kod Çıktısı

NewConstraint.Product

Dene