New Modifier

new deyimi, daha önceden oluşturulmuş olan nesnesinin özelliklerini taşıyan tanımlı özellik ve fonksiyonlarının Base alan başka bir nesnedeki aynı isimde bulunan özellik ve fonksiyonlar yerini alır. Böylelikle nesnenin özellik ve fonksiyonları gizlenmiş olur.

Bazı özel durumlarda mevcut nesnede bulunan özellik ve fonksiyonların gizlenmesi gerekebilir. New Modifier özelliği ile bu tür sınıf üyeleri gizlenebilir. Gizlenecek olan nesne üyeler base aldığı class içerisinde bulunan aynı imzaya sahip elemanların tamamını kapsar. 

New Modifier Kullanımı

 New Modifier deyimi, temel sınıftan base alınan üyeyi gizler. Messages sınıfı BaseMessage sınıfından Base olduğu halde BaseMessage sınıfının özelliklerini kullanamıyor. Böylelikle base alınan sınıfın özelliklerinin gizlendiğini görüyoruz.Kod Çıktısı

Özel Mesaj Mesaj

Dene