New Operator

new deyimi nesneleri oluşturmak için kullanılır. Ayrıca anonim tiplerin oluşturulmasında da kullanılır. Oluşturulan nesnelere değer atanması zorunlu değildir. İstenildiği taktirde oluşturulan nesnelere değerler atanabilir. Değer atanmadığı taktirde varsayılan nesne tipinde nesne oluşur.

New Operator Kullanımı

new deyimi, nesneleri oluşturmak yada daha önceden oluşturulmuş olan nesneleri çağırmak için kullanılır. int türünde value değişkeni oluşturduk. int türünde oluşturduğumuz değişkenin varsayılan değeri sıfır olarak atanır.


Kod Çıktısı

value: 0

Dene