Tuple

    C# Tuple<string, bool, int>() şekinde tanımlanan metot geriye item1, item2, item3 olarak döner.

Tuple Kullanımı

    Tuple<string, bool, int>() şekinde tanımlanan metot geriye item1, item2, item3 olarak döner.

    Aşağıdaki kod Tuple yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Merhaba True 25

Dene
İçiçe Tuple

    Tuple en fazla 8 öğeyi tutmaktadır. Bu durumda, bir nesnede 8'den fazla eleman eklemek istersek, başka bir tuple nesnesini 8. sıraya yerleştirmemiz gerekir. 8. sıradaki tanımlanan elemana Rest özelliği kullanılarak erişilir.

Aşağıdaki kod İçiçe Tuple() yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

5 18 19

Dene