Tuple

    C# Tuple<string, bool, int>() şekinde tanımlanan metot geriye item1, item2, item3 olarak döner.

Tuple Kullanımı

    Tuple<string, bool, int>() şekinde tanımlanan metot geriye item1, item2, item3 olarak döner.

    Aşağıdaki kod Tuple yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Merhaba True 25

Dene