Object

  • Referans tipidir.
  • Belleğin Heap bölgesinde tutulur.
  • Object veri tipine, Referans yada Değer tipindeki veri tipleri tanımlanabilir.
  • Herhangi bir veri tipi değeri atanmasına rağmen, belleğin Heap bölgesinde Object olarak tutulur. 
  • Object olan veri tipine atanan değer Kutulama(Boxing) işlemine girerek bellekte tutulur. Yani değer paketlenir ama bellekte Object olarak izlenir.
  • Bellekte Object olarak saklanan verinin değerine erişebilme için, Kutudan Çıkarma(Unboxing) işleminden geçer. Sonuç olarak okunan değer, tanımlanmış olan veri tipinde elde edilmiş olur.

Object Değişkenine String Değer Ataması

Object olarak tanımlanan değişkene han tipte veri atanırsa o veri tipini alır. 


Kod Çıktısı

Hello System.String

Dene