Object

Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. Object veri tipine, Referans yada Değer tipindeki veri tipleri tanımlanabilir. Herhangi bir veri tipi değeri atanmasına rağmen, belleğin Heap bölgesinde Object olarak tutulur. 

Object Değişkenine String Değer Ataması

Object olarak tanımlanan değişkene han tipte veri atanırsa o veri tipini alır. 


Kod Çıktısı

Hello System.String

Dene