Operator Keywords

        Operatör anahtar kelimeleri özel anlamı olan nesnelerdir. Programın çalışma zamanı sırasında istisnalar önlemek, nesne türünü başka bir nesne türüne dönüştürmek vb. işlemler için kullanılır.