Out

out deyimi, tanımlanan değişkene değer atanması için kullanılır. Bu değişkenin herhangi bir değer alması zorunlu değildir. 

C# Out Metodu

out anahtar sözcüğü tanımlandığı metotda herhangi bir değer alması zorunlu değildir. out anahtar sözcüğünün tanımlandığı metot içerisinde değer atanması gerekir. int türünde tanımlanan value değişkenine herhangi bir değer atanmadı. TestMethod() metodunda değişkene değer ataması yapılıyor ve TestMethod() içerisinde verilen değer atanmış olur ve program içerisinde kullanılır.

 


Kod Çıktısı

15

Dene