Params

params deyimi ile metot içerisinde birden fazla değer alır. Parametre bildiriminde belirtilen türde bağımsız değişkenleri virgül ile ayrılmış bir liste olarak gönderilir.

C# Params Metodu

params anahtar sözcüğü ile tanımlanan veri türünde yada object türünde kaç tane verinin gönderileceği belli olmayan metotlarda kullanılır. Total() metodunda gönderilecek olan parametre değerlerinin toplamını veren program örnekteki gibidir. İstenildiği kadar belirlenen türde veri gönderilirse gönderilsin metot çalışmaya devam eder.

 


Kod Çıktısı

total: 16 total: 33

Dene