Private

    Özel kısıtlamalar olduğunda kullanılır. Tanımlandığı class yada metotlara özeldir.  Tanımlandıkları class ve metotların dışından erişilemez ve kullanılması mümkün olamaz.