Private Protected

    Tanımlandığı class ve aynı class'tan türetilen diğer tüm classlar'dan erişim sağlanır.