Protected Internal

    Tanımlandığı class ve aynı class'tan türetilen tüm classlardan erişim sağlanır. Türetilen class'lar hangi katmanda ise, o katmanlardan da erişim sağlanır.

Protected Internal Class Kullanımı

    Protected Internal class'lar tanımlandıkları sınıf ve kendisini base alan diğer sınıflardan erişim sağlarlar. Sadece bazı sınıfların erişilmesi istenilen metot ve yapılar için kullanılır.

    Protected Internal class örneğini görelim. Game olarak tanımlanan class içerisinde ki parametre ve metotların protected internal olarak tanımlanır. Main() metodunda erişilmesi örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

255 Counter Strike

Dene