Protected

    Tanımlandığı class içerisinden yada türetilmiş olan diğer class'lar dan erişim sağlanır. Diğer class'lardan erişim sağlanamaz.

Protected Class Kullanımı

    Protected class yanlızca tanımlandıkları class ve türetildikleri class'lar üzerinden erişim sağlanır. Bunların dışındaki class'lar dan Protected class'lara erişim sağlanamaz.

    Protected class örneğini görelim. 


Kod Çıktısı

109 C# Tutorials Yazar

Dene