Query Keywords

        SQL veritabanı, XML belgeleri, ADO.NET ve .NET koleksiyonlarında verileri sorgulamak ve dönüştürmek için kullanılır.