Queue

Queue deyimi FIFO(First In, First Out) şeklinde çalışır.İlk Giren, İlk Çıkar. Koleksiyondaki ilk elemandan son eklenen elemana göre verileri tutar.

Queue Kullanımı

    Queue koleksiyonu ilk eklenen değerin ilk çıkar şeklinde çalışır. FIFO stilinde (First In First Out) öğeleri tutar. Değerleri kuyruğa eklemak için Enqueue(), okumak için Dequeue() yöntemi kullanılır.    Örnekte olduğu gibi ilk eklenen değer ilk olarak ekrana yazar.


Kod Çıktısı

Queue Count: 4 1

Dene