Random

    Random, belirli istatistiksel ihtiyaçların karşılanaması için rasgele değerler üreten bir algoritma yapısına sahiptir. Int, double vb. türlerde değerler üretir.

Methods
int Next()
int Next(int maxValue)
int Next(int minValue, int maxValue)
void NextBytes(byte[] buffer)
void NextBytes(Span<byte> buffer)
double NextDouble()
double Sample()

Parameters
maxValue: Oluşturulacak rastgele sayının üst sınırı. maxValue değeri 0'dan büyük veya ona eşit olmalıdır.
minValue: Oluşturulacak rastgele sayının en alt sınırı. maxValue değerine eşit yada küçük olmalıdır.
buffer: Rastgele sayılar içeren bayt dizisi.