Random Equals

    Random Equals, Equals(Object? obj) bool tipinde geriye döner. Object türünde değer alır. Belirtilen nesnenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Nesneler birbirlerine eşitse true değilse false olarak geriye döner.

    

Random Equals

    Random Equals, Belirtilen nesnenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Nesneler birbirlerine eşitse true değilse false olarak geriye döner.

    Aşağıdaki kod Random.Equals yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

False

Dene