Random Next

    System.Random Kütüphanesinin Next() metodunu kullanır. Random 0 dahil 32 bitlik en büyük integer değere kadar rasgele sayı üretir.  Negatif bir değer üretemez. Belirtilen aralıklarda rasgele tam sayı üretmek için kullanılır.

    maxValue parametresi oluşturulacak olan rasgele sayının maximum değeridir. minValue parametresi oluşturulacak olan rasgele sayının minimum değeridir. minValue değeri maxValue değerinden büyük olamaz. minValue değeri 0'dan küçük olamaz.

    minValue değeri 0'dan küçük verilirse "System.ArgumentOutOfRangeException: ''maxValue' must be greater than zero. '" hatasını geriye döner.

Random Next

    Random Next() ile geriye negatif olmayan rastgele bir tamsayı döndürür.

    Aşağıdaki kod Random.Next yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

1003531601 1150387314 1536405396 678489162 1551540141 1057668792 1836574916 1029742534

Dene
Random Next(Int32)

    Next(Int32) metodu ile belirtilen maksimum değerden küçük, negatif olmayan rastgele bir tam sayı döndürür. maxValue değerini alır. Üretmek istediğiniz sayı maxValue eşit yada daha küçük değer olacaktır.

    Aşağıdaki kod Random.Next yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

224 921 586 736 825 763 78 668

Dene
Random Next(Int32, Int32)

    Next(Int32, Int32) metodu ile belirtilen aralıktaki rastgele bir tamsayıyı döndürür. Next(int minValue, int maxValue) metodunda minValue ve maxValue değerlerini alır. Bu iki değer arasında geriye rasgele bir tam sayı döner.

    Aşağıdaki kod Random.Next(Int32, Int32) yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

791 532 496 510 150 49 630 267

Dene