Random Next

    System.Random Kütüphanesinin Next() metodunu kullanır. Random 0 dahil 32 bitlik en büyük integer değere kadar rasgele sayı üretir. Negatif bir değer üretemez.

Random Next(Int32, Int32)

    Next(Int32, Int32) metodu ile belirtilen aralıktaki rastgele bir tamsayıyı döndürür. Next(int minValue, int maxValue) metodunda minValue ve maxValue değerlerini alır. Bu iki değer arasında geriye rasgele bir tam sayı döner.

    Aşağıdaki kod Random.Next(Int32, Int32) yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

791 532 496 510 150 49 630 267

Dene