Readonly

    Class içerisinde tanımlanır. Sabit değerlerin tutulması için kullanılır. Tanımlandığı anda yada çalışma zamanında tanımlandığı class'ın Constructor’ında değeri atanır.

Readonly Kullanımı

    Readonly olarak tanımlanan değişkenler tanımlandıkları yerde yada Constructor içerisinde değer alabilirler. Programın çalışma anında Consructor dışında değer alamazlar.


Kod Çıktısı

2005

Dene