Ref

ref deyimi, metot içerisinde tanımlandığı değişkenin değerinin değiştirilebilmesi amacıyla kullanılır. ref olarak kullanılacak olan değişkene değer atanması gerekir. Aksi halde hata verecektir.

C# Ref Metodu

ref anahtar sözcüğü tanımlandığı metot içerisinde gönderilen değişkenin değerini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Örnekte verilen değişken değeri, metot içerisinde farklı bir değer atarak değiştirilmiş ve bulunduğu metot içerisinde ilgili değişken yeni değeri ile kullanılmaya devam eder.

 


Kod Çıktısı

Yıldırım Ahmet

Dene