Reference Type

  • Referans türlerin belleğin Heap bölgesinde tutulurlar.
  • Referans türleri "string", "object", "class", "interface", "array", "delegate"'dir.
  • Verinin bellekte adresini tutan veri tipleridir.