SByte

    .NET kütüphanesinde bulunan System.SByte sınıfından türer. 8 bit'tir. -128 ile 127 arasında negatif ve pozitif tam sayı değerleri alabilir. Basit hesaplamalarda, Enum yapılarında kullanılabilir.

SByte Değişkeninin Tanımlanması


Kod Çıktısı

-42

Dene
SByte Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-128 127 0 System.SByte System.SByte

Dene
SByte Değişken Tipi


Kod Çıktısı

Value : 10 Type : System.SByte Code : SByte

Dene
SByte Toplama


Kod Çıktısı

40

Dene