SByte

    .NET kütüphanesinde bulunan System.SByte sınıfından türer. 8 bit'tir. -128 ile 127 arasında negatif ve pozitif tam sayı değerleri alabilir.

SByte Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-128 127 0 System.SByte System.SByte

Dene