SByte

    .NET kütüphanesinde bulunan System.SByte sınıfından türer. 8 bit'tir. -128 ile 127 arasında negatif ve pozitif tam sayı değerleri alabilir.

SByte Değişkeninin Tanımlanması


Kod Çıktısı

-42

Dene