Selection Statements

        Seçim ifadeleri boolean türde değerlerin değerlendirilmesini sağlar. Geriye dönecek olan "true" ve "false" değerlerine göre program akışı kontrol edilir. If ifadeleri, switch ifadeleri, switch içerisinde break kullanımı, goto anahtar sözcüğü kullanımı anlatılacaktır.