Set

set deyimi tanımlanan değişkene değer atanmasını sağlar. değişkene atanacak olan değer tek bir deyimden oluşur.