Short

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int16 sınıfından türer. 16 bit'tir. -32,768 ile 32,767 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

Short Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

3455

Dene
Short Toplama


Kod Çıktısı

17

Dene
Short Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

System.Int16 System.Int16 -32768 32767

Dene
String Değerin Short Değerine Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

value Parse = 185

Dene