Short

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int16 sınıfından türer. 16 bit'tir. -32,768 ile 32,767 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

String Değerin Short Değerine Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

value Parse = 185

Dene