SortedList

SortedList deyimi, verileri Key Value olarak tutar. Tutulan veriler sıralı olarak saklanır. Her eklenen elemandan sora yeniden sıralanır.

SortedList Kullanımı

    SortedList koleksiyonu anahtar-değer öğelerini depolar.SortedList sınıfı IDictionary ve ICollection arayüzlerini uygular.  Sonuç olarak depolanan elemanlara anahtar yada index değerinden erişim sağlanır.  Örnek te olduğu üzere anahtar ve değerler eklendi ve index numarasına göre erişim sağlandı.Kod Çıktısı

Count: 4 Capacity: 16 2:Two

Dene