Stack

Stack deyimi LIFO(Last In,First Out) şeklinde çalışır. İlk giren ilk çıkar. Oluşan koleksiyonda en son eklenen değerden ilk kayıta göre veriler tutulur.

Stack Kullanımı

     Stack koleksiyonunda depolanan elemanlardan son eklenen eleman ilk çıkar. En son eklenen elemana ihtiyaç duyulacağı zaman kullanılır. Örnek te olduğu gibi enson eklenen elemandan ilk eklenen elemana doğru ekrana yazar.Kod Çıktısı

4 3 2 1

Dene